Inbakeren van een baby

Kinderen

Inbakeren van een baby

 

Wat is inbakeren?

Als de baby wordt ingebakerd, wordt het voor het slapen van de schouders tot de tenen in doeken gewikkeld. Dit voorkomt onwillekeurige bewegingen, waardoor de baby beter slaapt. Vroeger dacht men dat het de huid van de baby versterkte en misvormingen van het lichaam voorkwam. In de twintigste eeuw hechtte men meer waarde aan het gevoel van vrijheid en raakte het in onbruik. In landen als Rusland, Roemenië, Bolivia, Turkije, Griekenland en Lapland is het inbakeren wel blijven bestaan, maar daar wordt het anders gedaan dan hier.

In sommige gevallen mag niet worden ingebakerd. Dit geldt als kinderen een displastische heup hebben, als ze koorts hebben, de eerste 24 uur na een vaccinatie in verband met eventuele ontwikkeling van koorts, bij ernstige infecties van de luchtwegen, bij neurologische afwijkingen of als de baby een duidelijke voorkeurshouding heeft.

Vraag advies aan consultatiebureau of huisarts.

Goede boeken hierover zijn: “Inbakeren brengt rust” van Ria Blom en “Regelmaat en inbakeren” van dezelfde auteur. In dit boekje wordt het inbakeren beschreven zoals het wordt gebruikt in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en door deskundigen van consultatiebureaus. (€ 19,90 Uitgeverij Christofoor).

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis heeft onderzoek naar huilbaby’s en inbakeren gedaan.De conclusie van dit onderzoek was dat ritme en regelmaat in combinatie met inbakeren leidt tot rustige baby’s.

Op internet kun je naar de volgende adressen:

www.inbakeren.nl
www.rustenregelmaat.nl
www.debakermat.nl

Hier kun je ook vinden hoe je inbakerdoeken kunt kopen.