Helpt magnesium tegen diabetes?

Voeding

met dank aan Ortho Institute

Personen met het metabool syndroom krijgen te weinig magnesium binnen. Een toename van de magnesiuminname tot de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) vermindert insulineresistentie en daarmee de kans op diabetes bij deze personen.
Aan de studie namen 234 personen met het metabool syndroom deel. Ze hadden geen diabetes. Aan het begin en na zes en twaalf maanden werd aan de hand van een 24-uurs eetdagboek de inname van magnesium geschat. Daarnaast werd de nuchtere glucose- en insulinespiegel gemeten en werd de mate van insulineresistentie bepaald.

Aan het begin van de studie was de gemiddelde magnesiuminname 287 mg per dag. Dit ligt onder de ADH van 300 mg per dag. Slechts 27% van de deelnemers had een adequate magnesiuminname. Bij een hogere magnesiuminname nam het risico van insulineresistentie significant af. Personen met de hoogste magnesiuminname hadden met 71% significant minder kans op insulineresistentie in vergelijking met personen met de laagste inname van dit mineraal.

Uit de resultaten blijkt dat de magnesiuminname onvoldoende is bij personen met het metabool syndroom. Een adequate inname van het mineraal beschermt tegen insulineresistentie en verkleint daarmee de kans op diabetes.

Wang J, Persuitte G, [..], Ma Y. Dietary magnesium intake improves insulin resistance among non-diabetic individuals with metabolic syndrome participating in a dietary trial. Nutrients 2013; 5(10):3910-9