De 31 beste citaten over honger en het voeden van de armen

Search

Niemand zou honger moeten lijden, vooral niet in een wereld met zoveel rijkdom als de onze. Maar de trieste realiteit is dat meer dan 821 miljoen mensen momenteel honger lijden. Dat is één op de negen mensen op aarde die niet genoeg te eten hebben.

Honger is een complex probleem met vele onderliggende oorzaken, waaronder armoede, conflicten en klimaatverandering. Er is geen one-size-fits-all oplossing, maar er zijn dingen die we allemaal kunnen doen om een einde te maken aan de honger in de wereld – en kansen om systemische verandering te creëren.

Hoewel honger in de wereld een enorm en complex probleem is, is het belangrijk om te onthouden dat ieder van ons er iets aan kan doen – of het nu gaat om het bestrijden van voedselverspilling, het pleiten voor eerlijk beleid of het ondersteunen van non-profitorganisaties. Deze inspirerende citaten herinneren ons aan het belang van het erkennen van het probleem en samenwerken om dit wereldwijde rechtvaardigheidsprobleem te bestrijden.

Citaten over woordhonger, om je te motiveren om een verschil te maken

Beste citaten over het voeden van de armen

“Honger is geen probleem. Het is een obsceniteit. Hoe mooi is het dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten voordat hij de wereld begint te verbeteren.”
– Anne Frank

“Mijn werk met de armen en de gevangenen heeft me ervan overtuigd dat het tegenovergestelde van armoede geen rijkdom is; het tegenovergestelde van armoede is rechtvaardigheid. “
— Bryan Stevenson, activist voor sociale rechtvaardigheid & abolitionist van de doodstraf

“Ze hebben geld gekregen voor oorlogen, maar kunnen de armen niet voeden.”
– Tupac Shakur

“Voedsel is nationale veiligheid. Voedsel is economie. Het is werkgelegenheid, energie, geschiedenis. Eten is alles.”
— Chef José Andrés, oprichter van World Central Kitchen

“Extreme armoede overal is een bedreiging voor de menselijke veiligheid overal.”
– Kofi Annan, zevende secretaris-generaal van de Verenigde Naties

“Armoede is de ouder van revolutie en misdaad.”
– Aristoteles, Griekse filosoof

Aanverwant: De beste citaten over armoede en de beste citaten over dakloosheid

Van Mahatma Gandhi, over het voeden van de hongerigen

“Er is genoeg op deze planeet voor ieders behoeften, maar niet voor ieders hebzucht.”
– Mahatma Gandhi

“Er zijn mensen in de wereld die zo hongerig zijn, dat God niet aan hen kan verschijnen, behalve in de vorm van brood.”
– Mahatma Gandhi

“Armoede is de ergste vorm van geweld.”
– Mahatma Gandhi

Van Paul Farmer, over armoede en het uitroeien van lijden

“Als ik honger heb, is dat een materieel probleem; als iemand anders honger heeft, is dat een geestelijk probleem.”
– Paul Boer

“Voor mij is een gebied van morele helderheid: je staat voor iemand die lijdt en je hebt de tools tot je beschikking om dat lijden te verlichten of zelfs uit te roeien, en je handelt.”
– Paul Boer

Aanverwant: De beste Paul Farmer citaten over gerechtigheid en wereldwijde gezondheid

Van Moeder Teresa, over het maken van een verschil voor mensen die honger lijden

“Ik zie de massa nooit als mijn verantwoordelijkheid. Ik kijk naar het individu. Ik kan er maar één liefhebben persoon per keer. Ik kan maar één persoon tegelijk voeden. Gewoon één, één, één.”
— Moeder Teresa

“Als je geen honderd mensen kunt voeden, voer er dan maar één.”
— Moeder Teresa

“Maak ons waardig, Heer, om degenen over de hele wereld te dienen die in armoede of honger leven en sterven. Geef hen, door onze handen, deze dag hun dagelijks brood; en door ons begrip liefde, geef vrede en vreugde. Amen.”
— Moeder Teresa

Van geloofsleiders, over de zorg voor de armen en voedselonzekerheid

“Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat we vooruitgang kunnen boeken tegen de honger in de wereld, dat honger in de wereld niet hopeloos is. De ergste vijand is apathie.”
– Dominee David Beckmann

“Je bidt voor de hongerigen. Dan voer je ze. Zo werkt het gebed.”
– Paus Franciscus

“Als ik voedsel geef aan de armen, noemen ze me een heilige. Als ik vraag waarom de armen geen eten hebben, noemen ze me een communist.”
— Dom Helder Camara, Dom Helder Camara: Essentiële Geschriften

“Toen mensen honger hadden, zei Jezus niet: ‘Is dat nu politiek of sociaal?’ Hij zei: ‘Ik voed je.’ Want het goede nieuws voor een hongerig persoon is brood.”
– Aartsbisschop Desmond Tutu

Aanverwant: Het beste citaten van Desmond Tutu over vergeving en hopen

Van Amerikaanse presidenten, over honger in Amerika

“Elk geweer dat wordt gemaakt, elk oorlogsschip dat wordt gelanceerd, elke raket die wordt afgevuurd, betekent in de laatste zin een diefstal van degenen die honger lijden en niet worden gevoed, degenen die koud zijn en niet gekleed.”
– Dwight D. Eisenhower

“We weten dat een vreedzame wereld niet lang kan bestaan, een derde rijk en tweederde hongerig.”
– Jimmy Carter

“De oorlog tegen honger is echt de bevrijdingsoorlog van de mensheid.”
– John F. Kennedy

Aanverwant: Het beste citaten van president Jimmy Carter op hopen en mensenrechten

Van Martin Luther King Jr., over honger en economische rechtvaardigheid

“Waarom zou er honger en ontbering zijn in welk land dan ook, in elke stad, aan elke tafel, als de mens de middelen en de wetenschappelijke kennis heeft om de hele mensheid te voorzien van de basisbehoeften van het leven? Er is geen tekort aan personele middelen. Het tekort zit in de menselijke wil.”
– Martin Luther King Jr.

“Ik heb het lef om te geloven dat mensen overal ter wereld drie maaltijden per dag kunnen hebben voor hun lichaam, onderwijs en cultuur voor hun geest, en waardigheid, gelijkheid en vrijheid voor hun geest.”
– Martin Luther King Jr.

“De rijke landen moeten hun enorme rijkdommen gebruiken om de onderontwikkelden te ontwikkelen, de ongeschoolden te scholen en de ongevoeden te voeden. Uiteindelijk is een grote natie een medelevende natie. Geen enkel individu of natie kan groot zijn als het zich geen zorgen maakt over ‘de minste van deze’.”
– Martin Luther King Jr.

“Laten we marcheren tegen armoede totdat geen enkele Amerikaanse ouder een maaltijd hoeft over te slaan, zodat hun kinderen kunnen eten.”
– Martin Luther King Jr.

Aanverwant: Het beste citaten van Martin Luther King Jr.

Aanverwant: Het beste citaten van MLK’s dochter, Bernice King — en zijn vrouw, Coretta Scott King

Aanverwant: De beste citaten over rechtvaardigheid

Meer inspirerende quotes over het overwinnen van honger en voedseldistributie

“Armoede is een heel ingewikkeld probleem, maar het voeden van een kind is dat niet.”
– Jeff Bruggen

Aanverwant: Het beste citaten over hoop en optimisme

“Onze planeet redden, mensen uit de armoede halen, economische groei bevorderen… dit is één en hetzelfde gevecht.”
– Ban Ki-moon, achtste secretaris-generaal van de Verenigde Naties

“In een wereld waar een derde van al het eetbare voedsel nooit de mond van de hongerigen bereikt, hebben we allemaal een individuele morele verantwoordelijkheid om ons deel te doen.”
– Madeleine Albright

“Honger is geen kwestie van naastenliefde. Het is een kwestie van rechtvaardigheid.”
– Jacques Diouf

“Het is een eeuwige verplichting jegens de mens om hem niet honger te laten lijden wanneer iemand de kans heeft om hem te hulp te komen.”
– Simone Weil

“Als we de ruimte kunnen veroveren, kunnen we de honger bij kinderen overwinnen.”
– Buzz Aldrin

“Ik ben als kind vele nachten met honger naar bed gegaan. Het was een Droom die me aankleedde toen ik rafelig was, en het was een Droom die me vulde als ik honger had. Nu is het mijn droom om te zien dat geen enkel kind op deze wereld ooit honger lijdt, zeker niet hier in Amerika, het meest overvloedige land ter wereld. Dat kan beter… we moeten!”
– Dolly Parton

“Als je honger wilt uitbannen, moet iedereen erbij betrokken zijn.”
– Bono

Misschien vind je dit ook interessant: