52 beste citaten over armoede om positieve verandering te inspireren

Search

De afgelopen decennia heeft de wereld grote stappen gezet in de strijd tegen armoede.

Volgens de Wereldbank is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft gedaald van bijna 1,9 miljard in 1990 tot ongeveer 650 miljoen in 2018. Dit is een ongelooflijke prestatie en het is voor een groot deel te danken aan de economische groei in ontwikkelingslanden.

Er is echter nog veel werk aan de winkel.

Op basis van cijfers van de Wereldbank uit 2017 leefden iets minder dan 700 miljoen mensen wereldwijd van minder dan $ 2,15 per dag, wat de nieuwe internationale armoedegrens is vanaf het najaar van 2022. En hoewel dit aantal sinds 1990 is afgenomen, is het nog steeds veel te hoog.

In de Verenigde Staten was het officiële armoedecijfer in 2020 11,4 procent. (Het pre-pandemische percentage, in 2019, was 10,5 procent.) Het goede nieuws is dat met 2020 als uitzondering, we vijf jaar op rij een jaarlijkse daling van de Amerikaanse armoedecijfers hebben gezien.) Er zijn echter nog steeds ongeveer 37 miljoen mensen die in armoede leven in de Verenigde Staten.

Er zijn veel oorzaken van armoede, waaronder conflicten, ziekten, aantasting van het milieu en gebrek aan toegang tot onderwijs, voedsel en financiële diensten.

Maar met voortdurende inspanningen en samenwerking is het mogelijk om het aantal mensen dat in armoede leeft verder te verminderen en een rechtvaardiger en rechtvaardiger wereld voor iedereen te creëren.

In dit artikel hebben we de beste citaten verzameld van degenen die de strijd tegen armoede leiden en werken aan oplossingen die de wereldwijde armen helpen ondersteunen. En onze hoop is dat je je na het lezen van dit artikel geïnspireerd voelt om mee te doen en ook actie te ondernemen.

Lees de krachtigste armoedecitaten van leiders en activisten die verandering leiden:

Beroemde citaten

“Armoede overwinnen is geen gebaar van naastenliefde. Het is een daad van rechtvaardigheid. Het is de bescherming van een fundamenteel mensenrecht, het recht op waardigheid en een fatsoenlijk leven.”
– Nelson Mandela

“Mijn werk met de armen en de gevangenen heeft me ervan overtuigd dat het tegenovergestelde van armoede geen rijkdom is; het tegenovergestelde van armoede is rechtvaardigheid.”
– Bryan Stevenson, activist voor sociale rechtvaardigheid

“Waar je woont, mag niet bepalen of je leeft, of dat je sterft.”
— Bono, leadzanger van U2 en oprichter van (RED) en ONE

“Ik geloof in een wereld van rechtvaardigheid en mensenrechten voor iedereen. Een wereld waarin meisjes kunnen opgroeien zonder angst voor misbruik. Een wereld waarin vrouwen worden behandeld met het respect en de waardigheid die hun recht is. Een wereld waar armoede niet acceptabel is. Mijn lieve jonge vrienden, jullie kunnen dit jouw wereld maken.”
– Ban Ki-moon

“Oorlogen van naties worden uitgevochten om kaarten te veranderen. Maar oorlogen van armoede worden uitgevochten om verandering in kaart te brengen.”
– Mohammed Ali

“In een land dat goed bestuurd wordt, is armoede iets om je voor te schamen. In een land dat slecht bestuurd wordt, is rijkdom iets om je voor te schamen.”
– Confucius

“Het is toch onmogelijk voor ons, als normale mensen, om kinderen te zien verhongeren zonder een poging te doen om ze te redden.”
– Eglantyne Jebb, oprichter van Save the Children

“In deze steeds meer onderling verbonden wereld moeten we begrijpen dat wat er met arme mensen gebeurt nooit gescheiden is van de acties van de machtigen. Zeker, mensen die zichzelf als arm definiëren, kunnen tot op zekere hoogte hun eigen lot beheersen. Maar controle over levens is gerelateerd aano controle over land, productiesystemen en de formele politieke en juridische structuren waarin levens verstrikt zijn. Na verloop van tijd zijn zowel rijkdom als controle steeds meer geconcentreerd geraakt in de handen van enkelen. De tegenovergestelde trend is gewenst door degenen die werken aan sociale rechtvaardigheid.”
– Paul Boer

Aanverwant: De beste citaten over honger in de wereld en het voeden van de armen

Over onrecht

“Honger is geen kwestie van naastenliefde. Het is een kwestie van rechtvaardigheid.”
– Jacques Diouf

“Het maakt niet uit hoe groot een natie is, het is niet sterker dan zijn zwakste mensen, en zolang je een persoon laag houdt, moet een deel van jou daar beneden zijn om hem vast te houden, dus het betekent dat je niet kunt stijgen zoals je anders zou doen.”
– Marian Anderson

“Ik erken dat globalisering veel mensen heeft geholpen om uit de armoede te komen, maar het heeft ook vele anderen verdoemd om te verhongeren. Het is waar dat de wereldwijde rijkdom in absolute termen groeit, maar er zijn ook ongelijkheden gegroeid en er is nieuwe armoede ontstaan.”
– Paus Franciscus

“Armoede is de ergste vorm van geweld.”
– Mahatma Gandhi

Over oplossingen

“Armoede is een heel ingewikkeld probleem, maar het voeden van een kind is dat niet.”
– Jeff Bruggen

“Wanneer een arm persoon sterft van de honger, is dat niet gebeurd omdat God niet voor hem of haar zorgde. Het is gebeurd omdat jij noch ik die persoon wilden geven wat hij of zij nodig had.”
— Moeder Teresa

“Tegenwoordig is er veel armoede in de wereld, en dat is een schandaal als we zoveel rijkdom en middelen hebben om aan iedereen te geven. We moeten allemaal nadenken over hoe we wat armer kunnen worden.”
– Paus Franciscus

“Dit is de eerste generatie in de hele geschiedenis die iets kan doen aan de plaag van armoede. We hebben de middelen om het te doen. We kunnen honger van de aardbodem verbannen.”
– Hubert Humphrey

“Onze planeet redden, mensen uit de armoede halen, economische groei bevorderen… dit is één en hetzelfde gevecht. We moeten de punten verbinden tussen klimaatverandering, waterschaarste, energietekorten, wereldwijde gezondheid, voedselzekerheid en empowerment van vrouwen. Oplossingen voor één probleem moeten oplossingen voor iedereen zijn.”
– Ban Ki-moon

“Als armoede een ziekte is die de hele gemeenschap infecteert in de vorm van werkloosheid en geweld, falende scholen en gebroken gezinnen, dan kunnen we die symptomen niet zomaar geïsoleerd behandelen. We moeten die hele gemeenschap helen.”
– President Barack Obama

“We denken soms dat armoede alleen maar honger, naakt en dakloos zijn is. De armoede van ongewenst, onbemind en onverzorgd zijn is de grootste armoede. We moeten in eigen huis beginnen om dit soort armoede te verhelpen.”
— Moeder Teresa

“Het tegenovergestelde van armoede is geen rijkdom; het tegenovergestelde van armoede is genoeg.”
— Dr. Wess Stafford, emeritus president van Compassion International

Aanverwant: De beste citaten over activisme van vooraanstaande activisten

Aanverwant: De beste citaten over dakloosheid

Over het ondersteunen van arme kinderen

“Er zijn mensen die geloven dat rechtvaardigheid en waardigheid alleen aan sommige mensen zijn voorbehouden. Degenen die geloven dat het een uitdaging moet zijn om te stemmen of zelfs over straat te lopen. Het Hooggerechtshof heeft nu een belangrijk onderdeel van de Voting Rights Act geschrapt: jonge mannen zijn gestorven in politiehechtenis. En de groeiende hiel van armoede heeft kinderen van kleur harder versleten.”
– Senator Elizabeth Warren

“35 miljoen mensen in de VS hebben honger of weten niet waar hun volgende maaltijd vandaan komt, en 13 miljoen van hen zijn kinderen. Als een ander land dit onze kinderen zou aandoen, zouden we in oorlog zijn.”
– Jeff Bruggen

“Kinderarbeid en armoede zijn onvermijdelijk met elkaar verbonden enals je de arbeid van kinderen blijft gebruiken als de behandeling voor de sociale ziekte van armoede, zul je zowel armoede als kinderarbeid hebben tot het einde der tijden.”
– Grace Abbott

Van wereldleiders

“In dit grote land van ons is het onvergeeflijk dat zoveel kinderen opgroeien in armoede en wanhoop. Het welzijn van onze kinderen moet de nationale prioriteit en de verantwoordelijkheid van elk individu zijn.”
– Jimmy Carter

“Extreme armoede overal is een bedreiging voor de menselijke veiligheid overal.”
– Kofi Annan

“De test van onze vooruitgang is niet of we meer toevoegen aan de overvloed van degenen die veel hebben; het gaat erom of we genoeg bieden voor degenen die te weinig hebben.”
– Franklin D. Roosevelt

“Zolang armoede, onrecht en grove ongelijkheid in onze wereld bestaan, kan niemand van ons echt rusten.”
– Nelson Mandela

“Als een vrije samenleving de velen die arm zijn niet kan helpen, kan ze de weinigen die rijk zijn niet redden.”
– John F. Kennedy

Mohammed Yunus Citaten

Muhammad Yunus is een sociaal ondernemer, bankier, econoom en humanitair leider wie was bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede in 2006 voor zijn pionierswerk in het concept van microkrediet. Hij is ook de oprichter van Grameen Bank, een toonaangevende microfinancieringsinstelling. Naast zijn werk in microfinanciering is Yunus actief geweest in het bevorderen van sociale zakelijke ondernemingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij is een pleiten voor wereldwijde armoedebestrijding en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende innovatieve initiatieven om armoede en sociale onrechtvaardigheid aan te pakken. Zijn werk heeft geholpen om miljoenen mensen te empoweren door hen toegang te bieden tot financiële diensten.

“Armoede is de afwezigheid van alle mensenrechten. De frustraties, vijandigheid en woede die door abjecte armoede worden gegenereerd, kunnen de vrede in geen enkele samenleving in stand houden.”
– Mohammed Yunus

“Als we arme mensen willen helpen, is een manier om dat te doen, hen te helpen hun eigen mogelijkheden te verkennen en te gebruiken. De mens zit vol capaciteit vol mogelijkheden, is een prachtige schepping. Maar veel mensen krijgen nooit de kans om dat te onderzoeken, nooit, nee dat zij noch hij dat heeft.”
– Mohammed Yunus

“Als je de echte wereld ingaat, kun je niet missen dat de armen arm zijn, niet omdat ze ongetraind of analfabeet zijn, maar omdat ze de opbrengsten van hun arbeid niet kunnen behouden. Ze hebben geen controle over kapitaal, en het is het vermogen om kapitaal te controleren dat mensen de macht geeft om uit de armoede te komen.”
– Mohammed Yunus

“Ik geloof dat we een armoedevrije wereld kunnen creëren omdat armoede niet wordt gecreëerd door arme mensen. Het is gecreëerd en in stand gehouden door de economische en sociale systemen die we voor onszelf hebben ontworpen; de instellingen en concepten waaruit dat systeem bestaat; het beleid dat we voeren.”
– Mohammed Yunus

“Mensen… waren arm, niet omdat ze dom of lui waren. Ze werkten de hele dag door en deden complexe fysieke taken. Ze waren arm omdat de financiële instelling in het land hen niet hielp hun economische basis te verbreden.”
– Mohammed Yunus

“Op een dag zullen onze kleinkinderen naar musea gaan om te zien hoe armoede was.”
– Mohammed Yunus

“Zodra de armoede is verdwenen, zullen we musea moeten bouwen om de verschrikkingen ervan aan toekomstige generaties te laten zien. Ze zullen zich afvragen waarom de armoede zo lang voortduurde in de menselijke samenleving – hoe een paar mensen in luxe konden leven terwijl miljarden in ellende, ontbering en wanhoop leefden. “
– Mohammed Yunus

Over geloof als motivatie om mensen te helpen die arm zijn

“De Bijbel staat erop dat de beste test van een nDe gerechtigheid van de atie is hoe zij de armsten en meest kwetsbaren in haar midden behandelt.”
– Jim Wallis

“Er zijn mensen in de wereld die zo hongerig zijn dat God niet aan hen kan verschijnen, behalve in de vorm van brood.”
– Mahatma Gandhi

“Voor mij een geloof in Jezus Christus dat niet in overeenstemming is met de armen… het is niets.”
— Bono, leadzanger van U2 en oprichter van (RED) en ONE

“Als dit een christelijke natie wordt die de armen niet helpt, moeten we ofwel doen alsof Jezus net zo egoïstisch was als wij, of we moeten erkennen dat Hij ons gebood de armen lief te hebben en de behoeftigen zonder voorwaarden te dienen en dan toegeven dat we het gewoon niet willen doen.”
– Stephen Colbert

“Leven met Jezus is leven met de armen. Leven met de armen is leven met Jezus.”
– Jean Vanier

“Maak ons waardig, Heer, om degenen over de hele wereld te dienen die in armoede of honger leven en sterven. Geef hen, door onze handen, deze dag hun dagelijks brood; en door ons begrip liefde, geef vrede en vreugde. Amen.”
— Moeder Teresa

Meer gedachten over armoede

“Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog; zolang er armoede, racisme, segregatie en uitsluiting is, kunnen we nauwelijks een wereld van vrede bereiken.”
– Rigoberta Menchú Tum

“Armoede gaat niet alleen over inkomensarmoede, het gaat over het ontnemen van economische en sociale rechten, onveiligheid, discriminatie, uitsluiting en machteloosheid. Daarom mogen mensenrechten niet worden genegeerd, maar nog meer aandacht krijgen in tijden van economische crisis.”
– Irene Khan

“Als ik mijn buurman definieer als degene die ik moet gaan zoeken, op de snelwegen en zijwegen, in de fabrieken en sloppenwijken, op de boerderijen en in de mijnen – dan verandert mijn wereld. Dit is wat er gebeurt met de ‘optie voor de armen, want in het evangelie is het de arme persoon die de naaste bij uitstek is.
Maar de arme persoon bestaat niet als een onontkoombaar feit van het lot. Zijn of haar bestaan is niet politiek neutraal en ethisch niet onschuldig. De armen zijn een bijproduct van het systeem waarin we leven en waarvoor we verantwoordelijk zijn. Ze worden gemarginaliseerd door onze sociale en culturele wereld. Zij zijn het onderdrukte, uitgebuite proletariaat, beroofd van de vrucht van hun arbeid en beroofd van hun menselijkheid.
Vandaar dat de armoede van de armen geen oproep is tot genereuze hulpacties, maar een eis dat we een andere sociale orde gaan opbouwen.”

– Gustavo Gutiérrez

“Alleen omdat de ouders van een kind arm of ongeschoold zijn, is er geen reden om het kind fundamentele mensenrechten op gezondheidszorg, onderwijs en goede voeding te ontnemen.”
– Marian Wright Edelman

“We kregen een aantal feiten onder ogen te zien. Dat de massa’s arm zijn, dat de massa’s behoren tot wat jullie de lagere klasse noemen, en als ik het over de massa’s heb, heb ik het over de blanke massa’s, ik heb het over de zwarte massa’s, en de bruine massa’s, en ook de gele massa’s. We moeten onder ogen zien dat sommige mensen zeggen dat je vuur het beste bestrijdt met vuur, maar wij zeggen dat je vuur het beste blust met water. We zeggen dat je racisme niet bestrijdt met racisme. We gaan racisme bevechten met solidariteit.”
– Fred Hampton

“Als mensen worden gezien als potentieel in plaats van problemen, als het bezitten van sterke punten in plaats van zwakheden, als onbeperkt in plaats van saai en niet reagerend, dan gedijen ze en groeien ze naar hun mogelijkheden.”
– Barbara Bush, voormalig First Lady

“Armoede is de ouder van revolutie en misdaad.”
– Aristoteles, Griekse filosoof

“Het is een veel voorkomende voorwaarde om arm te zijn … je bent altijd bang dat de goede dingen in je leven tijdelijk zijn, dat iemand ze kan wegnemen, omdat je geen kracht hebt buiten je eigen brute kracht om ze te stoppen.”
– Rick Bragg

“Een onevenwichtigheid tussen arm en rijk is de oudste en dodelijkste kwaal van alle republieken.”
– Plutarchus, Grieks historicus

“Geschiedenis is geschreven door de rijken, en dus krijgen de armen overal de schuld van.”
– Jeffrey D. Sachs

“Iedereen die ooit met armoede heeft geworsteld, weet hoe extreem duur het is om arm te zijn.”
– James Baldwin