41 Beste Bernice King Citaten over hoop en rechtvaardigheid

Search

Bernice King is advocaat, minister en CEO van The King Center in Atlanta, Georgia. Ze is de dochter van Martin Luther King Jr. en Coretta Scott King.

Bij Good Good Good houden we van citaten over hoop, citaten over activisme en citaten over rechtvaardigheid – en elke keer dat we citaten verzamelen, komen we tientallen mooie citaten van Bernice King tegen.

Vandaag delen we een lijst met citaten van haar over het behouden van een gevoel van hoop, het voortzetten van de liefdesmissie van haar vader en het uitspreken tegen onrecht.

We hebben ook citaten van Bernice King opgenomen over haar ouders, Martin Luther King, Jr. en Coretta Scott King – wiens activisme haar inspireerde om prediking, sociale rechtvaardigheid en leiderschap na te streven.

Terwijl we ons voorbereiden op eer Dr. King op MLK Day, mogen deze woorden van Bernice King ons inspireren om actie te ondernemen in de strijd tegen onrecht, haat, geweld en apathie:

Bernice King Citaten over liefde, rechtvaardigheid, hoop en geweldloosheid

“Waarheidsgetrouw zijn over de staat van onze natie en wereld staat niet gelijk aan het verliezen van hoop. Hoop ziet waarheid en gelooft nog steeds in beter. Dat wat de waarheid afwijst of niet zoekt, maar grijnst en zegt: “Het komt goed”, is naïviteit, geen hoop.”
– Bernice Koning

Waarheidsgetrouw zijn over de staat van onze natie en wereld staat niet gelijk aan het verliezen van hoop. Hoop ziet waarheid en gelooft nog steeds in beter. Dat wat de waarheid afwijst of niet zoekt, maar grijnst en zegt "Het komt goed," is naïviteit, geen hoop. - Bernice King citaat
Illustratie door Morgan Harper Nichols voor de Goodnewspaper

“Begrijpen dat #ThisIsAmerica geen hopeloosheid mag oproepen. Hoop en waarheid zijn met elkaar verbonden. Hoop is geen naïviteit. Het getuigt van de waarheid, gelooft nog steeds in beter en geeft de energie om bij te dragen aan beter.”
– Bernice Koning

“Overweeg alle mogelijkheden voor positieve wereldwijde vooruitgang als we geweldloosheid gebruiken als de centrale waarde van onze cultuur, inclusief onze wetshandhavings- en arbeidspraktijken, waaronder momenteel mensen in tal van landen die werken voor onmenselijke lonen in ongezonde omstandigheden.”
– Bernice Koning

“Blijf je uitspreken tegen alle vormen van onrecht jegens jezelf en anderen, en je zult een machtig voorbeeld zijn voor je kinderen en voor toekomstige generaties.”
– Bernice Koning

“Ik dring er bij Amerikanen op aan om voorzichtiger te zijn met het soort media dat we ondersteunen met onze consumentenbestedingen. We moeten minder investeren in de media die geweld verheerlijken en meer in entertainment dat de waarden van liefde, mededogen en het beste in de menselijke natuur verheft.”
– Bernice Koning

“Liefde is niet passief.
Het is actief, transformerend en rechtvaardig.”
– Bernice Koning

“Rouwen om een ‘beroemdheid’ is niet = gebrek aan ‘bewustzijn’.
En soms veroorzaakt de dood van iemand die we het gevoel hebben dat we kenden, maar die we nooit echt hebben aangeraakt, pijn over de dood van mensen die we goed kenden.
We zijn hier op een korte pelgrimstocht, waarbij we leven en dood met elkaar verzoenen.
Heb liefs.”
– Bernice Koning

“Kiezen voor geweldloosheid betekent niet dat iemand nooit boos zal worden of boos zal worden op anderen, inclusief degenen van wie we houden.”
– Bernice Koning

“Een licht schijnen op iemand anders doet niets af aan de mijne. Neem hier de tijd om mensen aan te moedigen en op te tillen.”
– Bernice Koning

“Een licht schijnen op iemand anders doet niets af aan de mijne. Neem hier de tijd om mensen aan te moedigen en op te tillen.”
– Bernice Koning

“Gerechtigheid en wraak zijn niet hetzelfde.
Rechtvaardigheid is een continuüm dat verantwoording omvat, verandering in de richting van het voorkomen van verder onrecht, strategische hoop, enz.
Zoals mijn vader zei: ‘Rechtvaardigheid op zijn best is liefde die alles corrigeert wat tegen liefde ingaat.’
– Bernice Koning

“Het werk is hier.
Het werk is offline.
Het werk is online.
Het werk is intern.
Het werk is extern.
Het werk is op straat.
Het werk is in C-suites.
Het werk zit in de belangenbehartiging.
Het werk is in kunst.
Het werk is lokaal.
Het werk is wereldwijd.
Het werk is waar we ook zijn.”
– Bernice Koning

Het werk is er. Het werk is offline. Het werk is online. Het werk is intern. Het werk is extern. Het werk is op straat. Het werk is in C-suites. Het werk zit in de belangenbehartiging. Het werk is in art. Het werk is lokaal. Het werk is wereldwijd. Het werk is waar we ook zijn. - Bernice Koning

“Je zult van tijd tot tijd misleide mensen tegenkomen. Dat hoort bij het leven. De uitdaging is om ze op te voeden wanneer je kunt, maar altijd om je waardigheid en zelfrespect te behouden en door te zetten in je persoonlijke groei en ontwikkeling.”
– Bernice Koning

“We moeten ons allemaal inzetten voor een leven dat verder gaat dan onze eigen aspiraties.”
– Bernice Koning

“Zoek je broeders en zusters van andere culturen op en sluit je aan bij het opbouwen van allianties om een einde te maken aan alle vormen van rassendiscriminatie, onverdraagzaamheid en vooroordelen. Er zijn mensen van goede wil van alle rassen, religies en naties die zich bij jullie zullen aansluiten in een gemeenschappelijke zoektocht naar de verbetering van de samenleving.”
– Bernice Koning

“We moeten ons geloof in de toekomst herontdekken en met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat geweldloosheid de overheersende keuze is voor de overheid, wetshandhaving, de non-profitsector, het bedrijfsleven, het onderwijs, de media, entertainment, kunst en voor de wereldburgers.”
– Bernice Koning

“Het is tijd dat we onze collectieve kijk op ‘Liefde’ nauwkeurig onderzoeken en aanpassen. Gerechtigheid is een van de nakomelingen van Love.”
– Bernice Koning

“Geweldloosheid verzet zich en het is revolutionair.
Het verzet zich met strategische aandacht voor het verslaan van onrecht en niet tegen het ontmenselijken van anderen, zelfs degenen die doeners van onrecht zijn.
Het drijft een op liefde gerichte revolutie aan.
Geweldloosheid bevestigt dat middelen en doelen op één lijn moeten komen.”
– Bernice Koning

“Liefde is geen zwakke, ruggengraatloze emotie; het is een krachtige morele kracht aan de kant van de rechtvaardigheid.”
– Bernice Koning

“Realiseer je altijd dat zelfs je sterkste voor- en tegenstander deel uitmaakt van de menselijke familie; hoewel ze misschien kleine tekortkomingen en zelfs kracht in zich hebben, maken ze deel uit van die menselijke familie.”
– Bernice Koning

“Realiseer je altijd dat zelfs je sterkste voor- en tegenstander deel uitmaakt van de menselijke familie; hoewel ze misschien kleine tekortkomingen en zelfs kracht in zich hebben, maken ze deel uit van die menselijke familie.”
– Bernice Koning

“Geweldloosheid streeft naar hartverandering, culturele verandering EN systemische verandering. Het is geen ‘Waarom kunnen we niet allemaal gewoon met elkaar opschieten?’ ideologie. Het is een filosofie en strategie voor echte vrede, die rechtvaardigheid omvat.”
– Bernice Koning

“Zelfs de uitspraak ‘Laten we meer zwarte mensen aan tafel uitnodigen’, impliceert eigendom van de tafel en controle over wie wordt uitgenodigd.
Racisme gaat over macht.”
– Bernice Koning

“Ieder van ons moet beslissen of het belangrijker is om gelijk te krijgen of om gerechtigheid uit te lokken.”
– Bernice Koning

→ Lees de citaten van Paul Farmer over ongelijkheid en wereldwijde gezondheid

“Snelle herinnering:
Vriendelijkheid en rechtvaardigheid zijn geen synoniemen.
Wees vriendelijk.
En pleiten voor en werken voor rechtvaardigheid.
Levens hangen ervan af.”

– Bernice Koning

“Milieuonrechtvaardigheid is een tastbaar, ondraaglijk voorbeeld van een getoonde morele laksheid en minimale zorg voor gezonde normen door bedrijven en politieke structuren op basis van het ras, de etniciteit en de klasse van degenen die worden beïnvloed.”
– Bernice Koning

“We moeten racisme uitroeien.
Moeten.
En het ontkennen van de huidige en vroegere verwoesting zal ons niet helpen om dat te doen.
Mensen die de waarheid dwarsbomen over hoe racisme de geschiedenis en ons heden sterk heeft beïnvloed, zorgen er alleen maar voor dat het morgen blijft.
En dat is zeer waarschijnlijk het doel.”
– Bernice Koning

“Als ieder van ons werkt aan het doen van een oprechte inspanning wanneer we elke ochtend wakker worden met een hernieuwde toewijding en toewijding aan het omarmen van geweldloosheid als een levensstijl, zal deze wereld een betere plek worden, die ons steeds dichter bij de geliefde gemeenschap brengt waarover mijn vader zo vaak sprak.”
– Bernice Koning

“Geweldloosheid als levensstijl en eeuwigdurende strategie zullen ons in staat stellen om in de aanval te gaan in plaats van voortdurend in de verdediging. We zullen in staat zijn om de bal over het veld te verplaatsen met teambeslissingen en spelmaking in plaats van constant na te denken over hoe de tegenstanders de bal verplaatsen.”
– Bernice Koning

Bernice King’s citaten over haar motEh: Coretta Scott King

“Veel mensen weten niet dat mijn moeder de drijvende kracht was die de erfenis van mijn vader in de voorhoede van het Amerikaanse bewustzijn hield. Dr. King was een groot man, een geleerde, filosoof, theoloog, redenaar – een leider met karakter en integriteit. Maar in 1968 was er geen garantie dat hij in de annalen van de geschiedenis zou staan zoals hij nu is, ware het niet dat zij zijn nalatenschap verstevigde.
– Bernice Koning

“Ze creëerde het idee van een dag ‘aan’, in tegenstelling tot een dag ‘vrij’. Ze wilde dat het een feestdag van gemeenschapsdienst zou worden, zodat mensen zich verbonden voelden met zijn werk en begrepen dat de strijd voortduurt. Ze geloofde dat opoffering niet iets is dat ondankbaar is. En uiteindelijk wilde ze dat zijn nalatenschap zich zou uitbreiden naar het domein van de mensenrechten. De reis begon met burgerrechten voor Afro-Amerikanen, maar dat was nog maar het begin.”
– Bernice Koning

“Mijn moeder heeft talloze offers gebracht zodat haar kinderen – en alle kinderen – konden opgroeien in een betere natie en wereld.”
– Bernice Koning

“Voordat ze koning was, was mijn moeder een vredesadvocaat, een moedige leider en een volleerd kunstenaar.”
– Bernice Koning

“In 1985 sloot ik me aan bij mijn moeder in een protest tegen apartheid waarbij we werden gearresteerd bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Washington, D.C. En ze stond aan de zijde van president-elect Mandela in Johannesburg toen hij de overwinning claimde in de eerste vrije verkiezingen van Zuid-Afrika.
– Bernice Koning

Lezen De beste citaten van aartsbisschop Desmond Tutu over hoop Nelson Mandela’s beste citaten over vrijheid

“Met The King Center als haar basis, drong mijn moeder door om een rol te vervullen die levens en wetgeving veranderde. Ze was een vrouw die weigerde de heerschappij van wat ze kende als haar opdracht op te geven, zelfs toen mannelijke burgerrechten en bedrijfsleiders haar probeerden te overtuigen dat ze het werk van het opbouwen van de erfenis van haar man aan hen moest overlaten. ”
– Bernice Koning

“Voordat mijn moeder koning was, klom ze in bomen en worstelde ze met jongens. En won. Zelfs als kind toonde Coretta Scott aan dat haar geslacht haar succes niet zou afschrikken, noch deed het afbreuk aan haar kracht. ”
– Bernice Koning

Lees onze collectie van de beste Coretta Scott King citaten

Bernice King’s citaten over haar vader: Dr. Martin Luther King Jr.

“Mijn vader heeft letterlijk zijn hele leven gevochten om de inclusie van alle mensen te garanderen, omdat hij begreep dat we met elkaar verweven en verbonden waren in de mensheid.”
– Bernice Koning

“We kunnen zoveel meer voor en voor elkaar doen en zijn.
Maar, zoals mijn vader zei: “Onze hoop op creatief leven in dit wereldhuis dat we hebben geërfd, ligt in ons vermogen om de morele doelen van ons leven te herstellen in persoonlijk karakter en sociale rechtvaardigheid.”
Papa vervolgde: “Zonder deze spirituele en morele heropleving zullen we onszelf vernietigen in het misbruik van onze eigen instrumenten.”
Dat is waar we zijn.
Zelfs het trauma en de dood die elke dag worden veroorzaakt, zullen sommigen er niet van overtuigen dat we wapenhervorming en een revolutie van waarden nodig hebben.
Maar we doen het wel.”
– Bernice Koning

“Papa’s doel was de Geliefde Gemeenschap, waar we elkaar met liefde, mededogen en waardigheid betrekken.
Waar
racisme, oorlog en armoede zijn uitgeroeid
Niet waar mensen zeggen dat ze blind zijn voor ‘kleur’, maar toch volharden in onrecht
Een wereld waarin we elkaar zien en humaan behandelen.”
– Bernice Koning

“Mensen zijn het beu om veerkrachtig te zijn.
Rechtvaardigheid verhindert de noodzaak ervan.
Zoals mijn vader zei: ‘Gerechtigheid op zijn best is liefde die alles corrigeert wat tegen liefde ingaat.'”
– Bernice Koning

“Sommige mensen citeren King om juist de dingen te ondersteunen die hij werd vermoord omdat hij zich strategisch verzette.
Racisme bestaat nog steeds.
Het is nog steeds moordend, nog steeds verbonden met militarisme en armoede.
Nog steeds kwaadaardig.
De droom van mijn vader was niet dat we racisme negeren, maar dat we het uitroeien.
– Bernice Koning

“Net als mijn vader geloof ik dat geweldloosheid het tegengif is voor wat hij ‘het drievoudige kwaad van racisme, armoede en militarisme’ noemde. Deze drie kwaden verteerden onze hoop op gemeenschap in 1964, en vijftig jaar later zijn we nog steeds verdeeld vanwege hun etterende effecten.”
– Bernice Koning

“Papa leerde ons door zijn filosofie van geweldloosheid, dieh plaatste liefde centraal, zodat we door die liefde vijanden in vrienden kunnen veranderen. Door die liefde kunnen we meer waardige sferen creëren.”
– Bernice Koning

Lees onze collectie van de beste Martin Luther King Jr. citaten