29 Beste Bryan Stevenson-citaten over barmhartigheid en rechtvaardigheid

Search

Bryan Stevenson is een advocaat en activist die zijn leven heeft gewijd aan het vechten voor gerechtigheid voor de armen en gemarginaliseerden. Hij is de oprichter en uitvoerend directeur van het Equal Justice Initiative, een non-profitorganisatie die juridische vertegenwoordiging biedt aan degenen die ten onrechte zijn opgesloten.

Stevensons werk heeft hem in contact gebracht met enkele van de moeilijkste gevallen en omstandigheden denkbaar. Toch blijft hij hoopvol en toegewijd aan zijn zaak. In zijn boek Just Mercy schrijft hij: “Ieder van ons is meer dan het ergste wat we ooit hebben gedaan.”

Wat kunnen we van Bryan Stevenson leren over barmhartigheid en rechtvaardigheid?

Ten eerste kunnen we leren dat barmhartigheid altijd mogelijk is. Hoe verschrikkelijk de misdaad ook is of hoe hopeloos een situatie ook lijkt, er is altijd de mogelijkheid van vergeving en verlossing. Ten tweede kunnen we leren dat rechtvaardigheid niet altijd over straf gaat. Soms is de beste manier om gerechtigheid te bereiken het tonen van mededogen en begrip. Ten derde kunnen we leren dat hoop essentieel is. Hoop geeft ons de kracht om te blijven vechten voor wat goed is, zelfs als de kansen onoverkomelijk lijken.

Het werk van Bryan Stevenson herinnert ons eraan dat er altijd reden is om te hopen op een betere toekomst. Zijn voorbeeld laat ons zien dat het mogelijk is om met mededogen en barmhartigheid te vechten voor gerechtigheid. We kunnen allemaal leren van zijn voorbeeld en ernaar streven om van onze wereld een meer rechtvaardige en barmhartige plek te maken.

Lees deze citaten om geïnspireerd te raken door de wijsheid van Bryan Stevenson – en om de motivatie te vinden om een positief verschil te maken in de wereld.

De beste Bryan Stevenson-citaten

Beroemde citaten

“Ieder van ons is meer dan het ergste wat we ooit hebben gedaan.”
– Bryan Stevenson

“Ik ben gaan geloven dat de ware mate van onze toewijding aan rechtvaardigheid, het karakter van onze samenleving, onze toewijding aan de rechtsstaat, eerlijkheid en gelijkheid niet kan worden afgemeten aan hoe we de rijken, de machtigen, de bevoorrechten en de gerespecteerden onder ons behandelen. De ware maatstaf van ons karakter is hoe we omgaan met de armen, de benadeelden, de beschuldigden, de gevangenen en de veroordeelden.”
– Bryan Stevenson

“Als je barmhartigheid ervaart, leer je dingen die anders moeilijk te leren zijn. Je ziet dingen die je anders niet kunt zien; je hoort dingen die je anders niet kunt horen. Je begint de menselijkheid te herkennen die in ieder van ons huist.”
– Bryan Stevenson

“Het tegenovergestelde van armoede is geen rijkdom. Op te veel plaatsen is het tegenovergestelde van armoede rechtvaardigheid.”
– Bryan Stevenson

“We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een rechtvaardige samenleving te creëren.”
– Bryan Stevenson

“Je verandert de wereld niet met de ideeën in je hoofd, maar met de overtuiging in je hart.”
– Bryan Stevenson

Over Justitie

“Liefde is het motief, maar rechtvaardigheid is het instrument”
– Bryan Stevenson

“Het gaat over hoe gemakkelijk we mensen in dit land veroordelen en het onrecht dat we creëren als we toestaan dat angst, woede en afstand de manier bepalen waarop we de meest kwetsbaren onder ons behandelen.”
– Bryan Stevenson

“Het is een paradox voor een samenleving die spreekt over vrijheid en gelijkheid om zo comfortabel te zijn met het hoogste percentage opsluiting ter wereld. We hebben 4% van de wereldbevolking, maar bijna 25% van de planeet zit gevangen. En daar lijkt niemand zich slecht over te voelen.”
— Bryan Stevenson, op With(in) podcast.

“Ik ben misschien oud, ik ben misschien arm, ik ben misschien zwart, maar ik ben hier. Ik ben hier omdat ik deze visie op rechtvaardigheid heb die me dwingt om een getuige te zijn. Ik ben hier omdat ik hier hoor te zijn. Ik ben hier omdat je me niet weg kunt houden.”
– Bryan Stevenson

Lees meer van de beste citaten over rechtvaardigheid

Op Barmhartigheid

“Barmhartigheid is het meest bekrachtigend, bevrijdend en transformerend wanneer het gericht is op de onverdienden. De mensen die het niet hebben verdiend, die het niet eens hebben gezocht, zijn de meest betekenisvolle ontvangers van ons medeleven.”
– Bryan Stevenson

“Soms zijn we gebroken door de keuzes die we maken; soms worden we verbrijzeld door dingen die we nooit zouden hebben gekozen. Maar onze gebrokenheid is ook de bron van onze gemeenschappelijke menselijkheid, de basis voor onze gedeelde zoektocht naar troost, betekenis en genezing. Onze gedeelde kwetsbaarheid en imperfectie voedt en ondersteunt ons vermogen tot mededogen.”
– Bryan Stevenson

“Ik besloot dat ik hier moest zijn om een aantal van de stenen te vangen die mensen naar elkaar gooiden.”
– Bryan Stevenson

“We hebben ons onderworpen aan het harde instinct om degenen onder ons te verpletteren wiens gebrokenheid het meest zichtbaar is.”
– Bryan Stevenson

Maar simpelweg de gebrokenen straffen – weglopen of ze aan het zicht onttrekken – zorgt er alleen maar voor dat ze gebroken blijven en dat doen wij ook. Er is geen heelheid buiten onze wederkerige menselijkheid.”
– Bryan Stevenson

“Het is wanneer genade het minst wordt verwacht dat het het krachtigst is – sterk genoeg om de cyclus van slachtofferschap en slachtofferschap, vergelding en lijden te doorbreken. Het heeft de kracht om de psychische schade en verwondingen te genezen die leiden tot agressie en geweld, machtsmisbruik, massale opsluiting.”
– Bryan Stevenson

Op Hoop

“Het soort hoop dat een bereidheid creëert om zichzelf op een hopeloze plaats te positioneren en een getuige te zijn, dat iemand in staat stelt te geloven in een betere toekomst, zelfs in het licht van machtsmisbruik. Dat soort hoop maakt je sterk.”
– Bryan Stevenson

“Ik weet dat sommigen meer hebben meegemaakt dan anderen. Maar als we niet meer van elkaar verwachten, beter hopen op elkaar en herstellen van de pijn die we ervaren, zijn we zeker gedoemd.”
– Bryan Stevenson,

“Hoop is een soort oriëntatie van de geest; het is hoe je jezelf positioneert op plekken waar veel wanhoop is.”
— Bryan Stevenson, in de podcast Person Place Thing met Randy Cohen.

“Hopeloosheid is de vijand van rechtvaardigheid. Hoop stelt ons in staat om te pushen voor woord, zelfs als de waarheid wordt verdraaid door de mensen aan de macht. Het stelt ons in staat om te staan wanneer ze ons vertellen om te gaan zitten, en om te spreken als ze zeggen dat we stil moeten zijn.”
– Bryan Stevenson

“Maar als we niet meer van elkaar verwachten, beter hopen voor elkaar en herstellen van de pijn die we ervaren, zijn we zeker gedoemd.”
– Bryan Stevenson

Lees meer van de beste citaten over hoop

Over motivatie

“Er is altijd wel iets wat we kunnen doen. Wat je ook hebt gedaan, je leven is nog steeds zinvol.”
– Bryan Stevenson

“Het kan een uitdaging zijn, maar mijn erfenis, althans voor de mensen die voor mij kwamen, is dat je niet wegloopt voor uitdagingen because dat is comfortabeler en handiger.”
– Bryan Stevenson

“We zijn allemaal betrokken als we toestaan dat anderen worden mishandeld.”
– Bryan Stevenson

“Wanneer we de juiste soort identiteit creëren, kunnen we dingen tegen de wereld om ons heen zeggen waarvan ze niet echt geloven dat ze logisch zijn. We kunnen ze dingen laten doen waarvan ze denken dat ze ze niet kunnen doen.”
– Bryan Stevenson

“Je moet de kracht die je hebt om de menselijkheid en waardigheid van de mensen om je heen te bevestigen niet onderschatten. Als je dat doet, leren ze je iets over wat je moet leren over menselijke waardigheid, maar ook wat je kunt doen om een veranderaar te zijn.”
– Bryan Stevenson, op On Being with Krista Tippet podcast.

Meer Citaten

“Doe altijd het juiste, zelfs als het juiste het moeilijke is.”
– Bryan Stevenson

“Er is geen ontkoppeling rond technologie en ontwerp die ons in staat zal stellen om volledig mens te zijn totdat we aandacht besteden aan lijden, aan armoede, aan uitsluiting, aan oneerlijkheid, aan onrecht.”
– Bryan Stevenson

“Iemand moet staan als andere mensen zitten. Iemand moet spreken als andere mensen stil zijn.”
– Bryan Stevenson

“We hebben een keuze. We kunnen onze menselijkheid omarmen, wat betekent dat we onze gebroken aard omarmen en het mededogen dat onze beste hoop op genezing blijft. Of we kunnen onze gebrokenheid ontkennen, mededogen afzweren en als gevolg daarvan onze eigen menselijkheid ontkennen.”
Bryan Stevens