ADHD/ADD medicijnen werken niet op de lange termijn

Nieuwtjes / Blog

Medicijnen voor het behandelen van ADHD en ADD zoals methylfenidaat en amfetaminen werken niet op de lange termijn. Na langdurig gebruik vermindert de werking ervan en uiteindelijk verdwijnt de werking geheel. Ze hebben dan geen enkel positief effect meer op schoolprestaties en gedragsproblemen.
De reden dat ze toch massaal worden voorgeschreven, vooral aan kinderen, zijn de positieve onderzoeksresultaten van kortdurende studies. Uit deze studies blijkt dat deze medicijnen effectief zijn in het verbeteren van concentratie en gedrag. Uit goed uitgevoerd lange termijn onderzoek blijkt echter dat het effect na enkele jaren geheel verdwijnt.
Wanneer vervolgens met de medicijnen wordt gestopt, verergeren de problemen. Wat voor veel ouders en artsen het bewijs is dat de medicijnen helpen. Dit is echter niet het geval. De hersenen zijn inmiddels ingesteld op de dagelijkse dosis methylfenidaat/amfetaminen en het is logisch dat bij het stoppen van de inname de problemen tijdelijk verergeren.
Dat er sprake is van een genetisch defect dat door deze medicijnen wordt opgeheven is een mythe. Mensen met én zonder ADHD reageren hetzelfde op inname van ADHD medicijnen. Het effect van deze medicijnen berust simpelweg op een concentratiebevorderend effect dat helaas bij langdurig gebruik geheel verdwijnt.